Strona główna

ABST Sp. zo.o. założona została w roku 2007. Spółka specjalizuje się w zaawansowanych pracach z obszaru informatyki, telekomunikacji i energetyki.

Od momentu powołania Spółka stawia na wysoce specjalizowane projekty badawcze i rozwojowe z podstawowych obszarów działalności czego odzwierciedleniem jest szereg zrealizowanych kontraktów w kluczowych dla firmy obszarach aktywności.

Spółka zrealizowała szereg projektów konsultingowych i doradczych w zakresie zaawansowanych technologii IT dla czołowych graczy na rynku technologii, finansów i usług w Polsce.

ABST współpracuje z ośrodkami akademickimi w Polsce w zakresie rozwoju produktów i usług służących rozwojowi i wdrażaniu Internetu przyszłości.

Szerokie doświadczenie w realizacji projektów przemysłowych w obszarze technologii informatycznych potwierdzone zostało zarówno w zakresie produkcji jak również wdrożeń innowacyjnych systemów automatyzujących procesy biznesowe przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw.

Wysokie kompetencje ABST w obszarze energetyki potwierdzają zrealizowane projekty z obszaru automatyzacji systemów energetyki profesjonalnej takie jak koncepcja powiązań urządzeń cyfrowych z systemem nadrzędnym w stacjach WN/ŚN.

Doświadczenia zdobyte w czasie projektów z obszarów technologii IT oraz energetyki zapewniają unikalny kompetencji umożliwiających realizację interdyscyplinarnych projektów łączących wspomniane obszary.