System weryfikacji liniowości skali mocy mierników mocy optycznej metodą superpozycji

Zapraszamy do zakupu systemu do weryfikacji liniowości skali mocy mierników mocy optycznej. Oferowany przez nas system pracuje w reżimie charakterystycznym dla procesu kalibracji przyrządów pomiarowych, umożliwiając dokonanie samodzielnej weryfikacji liniowości skali mocy mierników przez użytkowników przy użyciu posiadanych przez nich źródeł światła.

Oferowany system składa się z dedykowanego, sterowanego automatycznie z komputera, systemu optycznego, dedykowanych procedur badawczych oraz zaimplementowanych w arkuszach kalkulacyjnych algorytmów realizujących automatyczne opracowanie wyników pomiarów oraz analizę niepewności pomiarów. Trzon rozwiązania stanowi system optyczny realizujący funkcję kontroli poziomu mocy wyjściowej podawanej na wejście miernika mocy optycznej.

Usługa weryfikacji liniowości skali mocy mierników mocy optycznej

W przypadku zainteresowania skorzystaniem z naszych usług oferujemy przeprowadzenie weryfikacji liniowości skali mocy mierników mocy optycznej metodą superpozycji jako usługę realizowaną z wykorzystaniem oferowanego przez nas systemu.

Zapraszamy do kontaktu na maila biuro@abst.pl w celu uzgodnienia konfiguracji i parametrów systemu oraz pozyskania oferty.