Niezawodne zarządzanie danymi

Nowoczesny biznes wymaga odpowiednich narzędzi wspierających jego rozwój. W dobie konsolidacji i optymalizacji przedsiębiorstw kluczowym elementem przewagi konkurencyjnej staje się często umiejętność bezbłędnego zarządzania danymi.

Typowymi przykładami projektów narażonych na problemy w obszarze prawidłowego zarządzania danymi przedsiębiorstwa są: integracja systemów IT (wewnątrz przedsiębiorstwa oraz z partnerami handlowymi), publikacja danych on-line w Internecie z zachowaniem odpowiednich reguł.

Oferujemy rozwiązania wspierające projekty integracji systemów i publikacji danych w Internecie.

Integracja systemów

Integrujemy systemy informatyczne pracujących na różnych platformach i w oddalonych lokalizacjach. Podejście takie umożliwia zachowanie  różnorodnych systemów informatycznych w tym systemów własnych z systemami partnerów handlowych. 
Proponowane rozwiązanie zapewnia wymianę dokumentów w standardach EDI (EDIFACT) lub cXML. Bezpieczeństwo transakcji zapewnione jest przez standard AS2. Wdrażamy mechanizm MDN (Message Deposition Notification) zapewniający nadawcy jednoznaczne potwierdzenie otrzymania dokumentów przez odbiorcę.

Publikacja danych w Internecie

Dostarczamy rozwiązania wspierające publikację danych w Internecie. Szeroko pojęte rozwiązania publikacji danych obejmują zarówno dynamicznie aktualizowane portale, dostarczanie danych w dowolnych formatach do grup odbiorców jak również zaawansowane systemy B2B i B2C.
Zapewniamy w pełni zautomatyzowane rozwiązania zintegrowane z systemami backoffice oraz systemami partnerów handlowych.

Zabezpieczenie przed wyciekiem i utratą danych

Oferujemy usługi:

  • testy penetracyjne,
  • monitorowanie aktualności łat oprogramowania i sterowników,
  • wdrożeniu systemu zapobiegającemu przed wyciekiem danych (DLP).